Bad Wolf 2018

บทเรียนจากปีที่แล้ว ถ้าไปวันแรกๆ ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหรอก หนังสือดีๆ หายไปแทบหมดแล้ว

รอบนี้หนังสือน่าสนใจเยอะทีเดียว หนังสือดังๆ บางเล่มเริ่มแพง มี 3-500 ทั้งที่เป็นนิยายปกติ

แต่โดยรวมถึงยับยั้งไม่อยู่ก็จะได้หนังสือที่อ่านได้เกินปี

 

lewcpe

CTO at MFEC PLC. Chief Editor at Blognone.com