Google Analytics

เพิ่งรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ด้วย

อีกหน่อยคงเอาค่า GPS ใน Google Gears มาบอกได้ว่าคนอ่านเว็บจากที่นอนหรือโต๊ะทำงานมากกว่ากัน

 

3 thoughts on “Google Analytics

  1. ไม่ค่อยได้ดูละเอียดแบบนี้แฮะ (จริง ๆ มันละเอียดไม่ถึง)

  2. เดิมเข้าใจว่าได้แค่ scale ที่ประเทศนะเนี่ยครับ ถ้าของเมืองไทย zoom ลงได้เป็นจังหวัดๆขนาดนี้ก็น่าสนใจทีเดียว

  3. เพิ่งรู้เหมือนกัน ไม่คิดว่ามันจะซูมไปดูในประเทศ(สหรัฐอเมริกา)ได้

Comments are closed.