Web Developer

ช่วย​เพื่อน​ทำ​เว็บ เลย​ลอง​ใช้​ปลั๊กอิน Web Develop กับ Flock ดู

เข้า​ใจ​ว่า​ใน​ไฟร์ฟอกซ์​ก็​น่า​จะ​ทำ​งาน​เหมือนๆ กัน แต่​ชีวิต​กับ CSS มัน​ดู​มี​ความสุข​ขึ้น​เยอะ​เลย​แฮะ

ปัญหา​คือ IE มัน​ยัง​คง​ทำ​เรนเดอร์ได้​ครึ่งๆ กลางๆ เนี่ยสิ