Ambiguous

บ้านเรามี “เขานอนตากลม” ที่ไม่รู้ว่าจะแยกเป็นเขานอน “ตา-กลม” หรือเขานอน “ตาก-ลม” กันดี คนทำงานด้านนี้อาจจะอิจฉาฝรั่งกันเพราะเวลาเขียนมีการแยกคำให้เรียบร้อย แต่ฝรั่งก็มีประโยค

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.

ที่น่าสนใจมากคือประโยคนี้มันถูก Grammar ทุกประการแม้จะเขียนในรูปย่อไปบ้าง แต่ยังถูก Grammar อยู่ โดยประโยคแบบอ่านรู้เรื่องคือ

Bison from upstate New York who are intimidated by other bison in their community also happen to intimidate other bison in their community.

ว่าแต่คนคิดมันคิดได้ไงเนี่ย

ที่มาWikipedia

 

novel writing

I am planning for my first full novel. While I has just a little experience in fiction writing, I decided to improve my experience by try to write a medium length novel. I think it would be about 200 – 300 pages pocketbook.

Most of fictions those I written was focus on very narrow topic. One story is just about one day of a man to go to see his girlfriend late. It very simple so I can write it without any planning. But while I plan for a full length novel, many things are far more harder. I has to plan the story outline, design many character and think about the places in the story.

Currently, I plan the story outline to be about a normal man in a metropolis which had a very routine life. One day, he decided to do things a little different. But the diifference he made brought him into the different world that he never saw.

If nothing went wrong, I hope this story would be finish within next chinese new year.

 

keyword#1

งาน เมือง วุ่นวาย เร่งรีบ หลีกหนี เปลี่ยนแปลง สงบ เรียบง่าย ถูกคอ ไมตรี ความจริง ฆาตกร โจร แยกจาก

 

เขียนอย่างไร

อยากทำบทความประมาณ how-to blognone อะไรอย่างนั้นมาสักพัก อันนี้ถือเป็น Alpha1 แล้วกันนะ

เรื่องการเขียนบทความใน Blognone โดยทั่วไปแล้วแนวคิดคือการมีส่วนร่วมของเหล่าสมาชิก ทีมงานหลัก Blognone คือผมกับมาร์คมีความเห็นตรงกันคือ อยากเห็นผู้อ่านมีส่วนร่วม เพราะเราเคยอ่านผ่านสื่อที่ผู้อ่านมีส่วนร่วมน้อยมาก่อน สิ่งที่เราคิดคือการที่เราไ่ม่สามารถมีส่วนร่วมกับสื่อต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็น หรือการเสนอแนะว่าควรติดตามหรือไม่ติดตามข่าวใด ทำให้สื่อในยุคเก่าๆ ตอบสนองเราได้ไม่ดีเลย

การเขียนใน Blognone จึงเริ่มจากความกล้าเป็นส่วนใหญ่ ถ้าย้อนกลับไปสมัยเว็บเปิดใหม่ๆ เมื่อเืกือบสองปีก่อน จะเห็นบทความยุคเก่าๆ ที่ยังค่อนข้างไม่มีแนวทาง หรือกา่รใช้ภาษาที่ยังอ่อนแอกว่าในตอนนี้มากๆ แต่ทีมงานก็ทำเว็บมาเรื่อยๆ พร้อมกับการปรับปรุงไปอย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง อาจจะบอกได้ว่านี่เป็นอีกข้อดีของ Blognone คือขณะที่คุณแบ่งปันให้กับสังคมโดยรวม จะมีคำวิจารณ์ และความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาตัวผู้เขียนไปด้วยเช่นกัน

อย่ากลัวที่จะแตกต่าง แม้สังคมโดยรวมของ Blognone จะมีแนวคิดคล้ายคลึงกันในหลายๆ ส่วน อย่ากลัวที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไป หากความเห็นนั้นมีแนวคิดสนับสนุนที่มีเหตุผลมารองรับเพียงพอ เช่นแม้ทีมงาน Blognone จะสนับสนุนการใช้ Firefox แต่หากคุณต้องการเขียนบทความเกี่ยวกับการใช้ IE หรือข้อดีของมัน เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้สำหรับทีมงาน แต่อย่างไรก็ตามทีมงานยังคงสงวนสิทธิที่จะเผยแพร่แนวคิดของตน ผ่านทางโฆษณาหรือบทความบทตัวเว็บเอาไว้

อย่ากลัวความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแม่นยำของข้อมูล หรือการใช้ภาษา ตลอดจนรูปแบบของข่าว ทีมงานขอเพียงผู้เขียนทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องเท่าที่ทำได้ โดยอาจจะตรวจจากเว็บ หรือแหล่งข่าวที่ท่านเชื่อถือ แต่หากเกิดความผิดพลาดและมีผู้แจ้งเข้ามา ก็อย่ากลัวที่จะแก้ไขเช่นกัน เราถือเป็นเรื่องที่ยนอมรับได้กับความผิดพลาด และการแก้ไขแม้มันจะเกิดขึ้นบ่้อยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เรามีขีดจำกัดของความผิดพลาดที่เรายอมรับไม่ได้ หรือความผิดพลาดที่ทีมงานเห็นในทันทีโดยไม่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม ในกรณีเช่นนี้ บทความของท่านอาจจะถูกลบโดยไม่ได้ขึ้นหน้าแรก

แนวคิดข้างต้นเป็นแนวคิดโดยรวมๆ ของการเขียนทั้งความเห็นและข่าว แต่สำหรับข่าวแล้ว ควรเพิ่มเงื่อนไขเพื่อแสดงความเป็นข่าวเอาไว้ด้วย เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ที่ควรมีคือทำไมเราจึงควรสนใจข่าวนั้นๆ ส่วนเพิ่มเติมที่จะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นผู้เขียนมีความเห็นอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้ ซึ่งจะเห็นทีมงานใส่ไว้เสมอๆ

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการ “มีส่วนร่วม” ในเว็บของเรา