พรบ. คอม

วันก่อน Thai Netizen ชวนไปนั่งคุยเรื่องปัญหาในพรบ. คอม ลองกลับมาร่าง “manifesto” ถึงสิ่งที่พรบ. คอมควรเป็นไป

  1. ผู้ให้บริการทุกรูปแบบควรได้รับขั้นตอนปฎิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถให้บริการได้โดยไม่เสี่ยงต่อการทำผิดกฏหมาย
  2. ความผิดเนื่องจากการทำผิดชั้นตอนปฎิบัติ ต้องระบุไว้ชัดเจน และแยกออกจากความผิดที่อาศัยการให้บริการมากระทำความผิด
  3. การปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ควรมีคำสั่งที่ชัดเจน ผู้ให้บริการรายใดที่จะปิดกั้นต้องอ้างอิงหน่วยงาน และหมายเลขหรือข้อความอ้างอิงถึงคำสั่งนั้นๆ
  4. คำสั่งปิดกั้นจะมีได้ต่อเมื่อมีการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีที่อยู่ภายใต้พรบ. คอม หรือไม่ คำสั่งต้องมีวันหมดอายุชัดเจน
  5. ผู้ให้บริการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหลักฐาน หรือปิดกั้นข้อมูลใดๆ นอกจากได้รับการร้องขอจากผู้ใช้ หรือผู้บังคับกฏหมายตามคำสั่งที่ถูกต้อง
  6. ผู้ให้บริการมีสิทธิขอหลักฐานยืนยันคำสั่งการปิดกั้นจากเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการ
  7. เมื่อคดีเป็นที่สิ้นสุด การปิดกั้นทั้งหมดต้องยุติและคำสั่งทั้งหมดต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 

lewcpe

CTO at MFEC PLC. Chief Editor at Blognone.com