อาลัยในวันนี้

ไม่ว่าใครจะผิดจะถูก ความเป็นมนุษย์ไม่ควรพร้อมจะฆ่ากัน

ไม่ว่าความเชื่อจะต่างกันอย่างไร ไม่ควรมีใครสมควรตายเพียงเพราะความเชื่อนั่น

ไม่ควรมี

ไม่ควรเลย

แม้แต่คนเดียว

 

lewcpe

CTO at MFEC PLC. Chief Editor at Blognone.com