เพื่อนกูอยู่ไหน

msn

พี่ครับ

  • หน้าจอผมสูง 700 pixel ครับ
  • พี่เหลือพื้นที่ contact ผมแค่ 300 ครับ
  • ปุ่มเลือกโชว์เฉพาะคนที่ออนไลน์อยู่หายไปไหนครับ?

ซีเรียสเลยครับ อย่างนี้ออนผ่านเว็บง่ายกว่าครับ

ทนไม่ไหวเลยโหลด Pidgin มาลง pidgin

6 thoughts on “เพื่อนกูอยู่ไหน

  1. ตรงข้างๆ Icon Add New Contact เลยครับ ที่มันขึ้น tool tip ว่า Change Contact List Layout หรือกด Alt ให้ขึ้นเมนูแล้วเข้า Options แล้วเลือก Layout

    ดูส่วนที่อยู่ล่างสุดเลยครับ

  2. แนะนำว่าให้ลง a-patch http://apatch.org/ แล้วตัดโฆษณาทั้งหมดบน messenger ทิ้งด้วยเลยครับ จะประหยัดพื้นที่ได้มาก

  3. กำลังจะเข้ามาบอกเรื่องเฉพาะคนออนไลน์ แต่มีคนบอกแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>