แค่อยากจะบอก

capture

ว่า Windows 7 มันขาดไฟล์ MSVCP71.DLL ไปทำให้รัน App Launcher ไม่ขึ้น

ส่วนรูปนั้น ดังคำ @ploysics ว่าไว้

เกี่ยว.. ไหม… ไม่เลย

2 thoughts on “แค่อยากจะบอก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>