ตระหนัก

หากว่าจะก่นด่าว่าคนโง่ จน เจ็บ ไร้การศึกษา อันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่มีวิจารณญาณในการเลือก ส.ส. ดีๆ มีศีลธรรมเข้าสภา คนชั้นกลาง ชั้นสูง ที่ร่ำรวย มีการศึกษาสูง ก็จำต้องยอมรับว่าตนคือชนกลุ่มน้อย และพึงตั้งคำถาม กับตัวเองให้มากว่า ต้นตอของความเหลื่อมล้ำทางฐานะ และระดับการศึกษาที่ดำรงอยู่กับเรานั้นเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ และ จะทำอย่างไรจึงจะกระจายความมั่งคั่งนี้ออกสู่คนเหล่านั้นบ้าง 1

ประชาธิปไตย์ชั้นประถม โดยคุณคำ ผกา มติชน สุดสัปดาห์ 5-11 กันยายน 2551

ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไปทีนึงแล้วในเรื่อง We’re just pity คงไม่ต้องเล่าซ้ำกันยาวมาก แต่เราคงต้องหาทางลบแนวทางการพัฒนาชาติด้วยการบริจาคแบบฉาบฉวย แล้วไม่แก้ไขความเหลื่อมล้ำของสังคมกันไปอีกนาน


  1. ตัวหนาโดยเจ้าของบล็อก 

2 thoughts on “ตระหนัก

  1. ผมอ่านบทความนี้ในหนังสือจบแล้ว นึกครึ้มอยากพิมพ์จากหนังสือให้ @MK อ่านเลย โดนได้โดนอีก (เพราะมติชน weekend ไม่มีฉบับออนไลน์ฟรีอ่าน)

    โดนที่สุดตรงบรรทัดที่ว่า ประชาธิปไตยไทยตอนนี้คือแข่งกันว่าใครจงรักภักดีกว่ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>