ไม่พลาด

รอบที่แล้วพลาดมารอบนึงแล้ว งานนี้ไม่มีพลาดซ้ำสอง ต้องไปดูให้ได้

เรื่องเศร้าเล็กๆ คือรอบที่แล้วหาคนไปดูด้วยไม่ได้ รอบนี้ไม่สนแล้วเฟ่ย….