สมประสงค์ แลนด์

อ่านเรื่อง Asia Financial Crisis เมื่อปี 2540 อีกครั้ง แล้วเพิ่งเห็นว่าจุดเริ่มต้นของวิกฤติมีจากเดิมที่ได้ยินว่าเป็น Finance One ยังมี สมประสงค์ แลนด์ อีกบริษัท อันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน เลยลองไปอ่านดู

 

lewcpe

CTO at MFEC PLC. Chief Editor at Blognone.com