ทำ อะไร

เมื่อเป็นเด็ก ผมไม่มีอะไรทำ

เมื่อเป็นวัยรุ่น ผมไม่ทำอะไร

เป็นเรียนจบใหม่ๆ ผมไม่รู้จะเลือกทำอะไร

เมื่อทำงานใหม่ๆ ผมไม่รู้จะทำอะไรก่อน

ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเมื่อใหร่สิ่งที่ต้องทำมันจะหมด

แก่ชิบ