ไม่พลาด

รอบที่แล้วพลาดมารอบนึงแล้ว งานนี้ไม่มีพลาดซ้ำสอง ต้องไปดูให้ได้

เรื่องเศร้าเล็กๆ คือรอบที่แล้วหาคนไปดูด้วยไม่ได้ รอบนี้ไม่สนแล้วเฟ่ย….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>