ทำ อะไร

เมื่อเป็นเด็ก ผมไม่มีอะไรทำ

เมื่อเป็นวัยรุ่น ผมไม่ทำอะไร

เป็นเรียนจบใหม่ๆ ผมไม่รู้จะเลือกทำอะไร

เมื่อทำงานใหม่ๆ ผมไม่รู้จะทำอะไรก่อน

ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเมื่อใหร่สิ่งที่ต้องทำมันจะหมด

แก่ชิบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>